การปลูกกุหลาบ

original_1961222pue9132moc

 

1. การเลือกกิ่งพันธุ์กุหลาบ กิ่งตอน หรือกิ่งติดตา จะทนทานกว่ากิ่งชำ (แต่ราคาอาจสูงกว่า)

2. การปลูก กุหลาบชอบแดดจัด ต้องปลูกกลางแจ้ง

2.1 ปลูกในแปลง ระยะปลูก 50-60 ซ.ม. ขนาดหลุม 30x30x30 ซ.ม. ใช้ปุ๋ยคอกผสมกับดินปลูก 1:2 ส่วน

2.2 ปลูกในกระถาง ต้องใช้กระถางทรงสูง 10-16 นิ้ว และต้องเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นทุกปี พร้อม ๆ กับเปลี่ยน หรือเพิ่มวัสดุปลูกทุกปีเช่นกัน

3. การรดน้ำ กุหลาบชอบชื้น แต่ไม่ชอบแฉะ ต้องรดให้ชุ่ม แต่ไม่ต้องโชก 5-7 วันรดครั้ง และพยายามอย่ารดน้ำให้โดนใบ หรือการรดดินก็อย่าให้ดินกระเด็นขึ้นโดนต้น โดนใบ เพราะเชื้อราจะขึ้นตามไป

4. การใส่ปุ๋ย

* ต้นเล็ก เน้นปุ๋ยไนโตรเจนสูง

* ต้นใหญ่ออกดอก ใช้ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารหลักครบ ทั้ง ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปรตัสเซียม

อัตรา 1 กำมือต่อต้น โรยรอบทรงพุ่ม อย่าให้โดนใบ หรือโคนต้น 

5. การตัดดอก ต้องเหลือกิ่งที่มีใบย่อยครบ 5 ใบ อย่างน้อย 2 กิ่งเสมอ เมื่อตัดดอกแล้ว ให้นำไปแช่น้ำทันที

6. การตัดแต่งกิ่ง เมื่อกุหลาบโตข้ามปี ถ้าเป็นกิ่งปักชำ หรือกิ่งตอน ให้ตัดกิ่งสูง แต่ถ้าเป็นกิ่งติดตา สามารถตัดต่ำได้

7. เคล็ดลับการระเบิดดิน และปุ๋ยที่ทำให้ต้นไม้โตทั้งกลางวันกลางคืน

Advertisements

ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซต์

เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่มีสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจเกี่ยวกับเนื้อหาเรื่องราวต่างๆ เช่น

วันที่ 30 พ.ย. เป็นวันประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม